วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 Dec 2023

| 1,654 view

Thai Temples

Wat Thai Dhammaram
71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo
Tel. +32 2 385.28.55
https://www.facebook.com/WatThaiDhammaram/

The Buddharama Temple
90, Gentstraat, 9111 Belsele Sint-Niklaas
Tel. +32 3 296.27.71
https://www.facebook.com/buddha.bel

Wat Dhammapateep
Willendriesstraat 7b, 2812 Muizen (Mechelen)
Tel. 015/29.00.99
www.watdhammapateep.be

Wat Phra Dhammakaya Belgium
Ronkenburgstraat 25, 9340 Lede, Aalst
Tel. +32 5 339.49.09
https://www.facebook.com/watbnl072/?rf=333827630022487

Wat Thai Buddharama Luxembourg
1 Am Nidderland, L-9774 Urspelt, Luxembourg
Tel. + 352 621 526 028
https://www.facebook.com/watthai.luxembourg