วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Oct 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 Jan 2024

| 1,617 view

Thai Shops & Thai Restaurants

The Oriental Products
Chaussee de waterloo 988
1180 Brussels

Tel: 02 372 16 94

  Sun Wah
Frans Beirenslaan 221-227
2150 Borsbeek

Tel: 03 290 62 28
Fax: 03 294 64 81

             
Thai Bell BVBA
Antwerpsteenweg 105
2800 Mechelen

Tel/Fax: 015 34 77 63
GSM: 0473 91 65 12
0479 59 84 93
Email: [email protected]

  Thai supermarket
Rue ST.Catherine 3
1000 Brussels

Tel: 02 502 40 32
Fax: 02 502 74 24

             
Sawasdee
Van wesenbekestraat 17
2060 Antwerpen

Tel: 03 234 19 79
Fax: 03 022 86 88

  Foek Wing BVBA
Van wesenbekestraat 9-11
2060 Antwerpen

Tel: 03 231 80 66

             
Kam Yuen Supermarket
Sint-Kayelijnestraat 1
B- 1000 Brussels

Tel: 02 512 58 33

  Asia-Food
Van wesenbekestraat 27-29
2060 Antwerpen

Tel:03 233 27 82

Fax: 03 234 31 24

             
Legri BVBA
Brusselsesteenweg 37
9050 Ledeberg-Gent

Tel/Fax: 09 330 74 33

  Thaishop SOMTAM
Ezelstraat 96
8000 Brugge

Tel/Fax: 050 68 50 78
GSM: 0473 71 10 97
0484 20 22 34

             
Yue Wah Supermarkt
Van Iseghemlaan 50
8400 Oostende

Tel: 059 80 13 68

www.china-thai.be

  Thai store
Boulevard Cauchy 23
5000 Namur

Tel: 081 22 44 38
Fax: 081 22 44 39

             
Thai product
15 Du Tivoli
1020 Brussels

Tel: 02 428 07 79

  Sun Kwong Trading
Van wesenbekestraat 75-77
2060 Antwerpen

Tel: 03 234 26 54
03 232 32 15

             
Sun wah
Vrijdagmarkt 49
9000 Gent

Tel: 09 223 63 09
Fax: 09 324 78 73

  Thai House BVBA
Titnsestraat 56/10
3000 Leuven

Tel: 016 23 87 88
Fax: 016 65 26 72

             
Seing Thai
Van wesenbekestraat 30
2060 Antwerpen

Tel: 03 231 26 02
03 231 26 17

  Suan Thai
Holstraat 72
9000 Gent

Tel/Fax: 09 233 83 18