วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 2,688 view

แจ้งเสียชีวิต

เอกสารประกอบการแจ้งเสียชีวิต มีดังนี้

คำร้องขอจดทะเบียนการเสียชีวิต ดาวน์โหลด

เอกสารของผู้เสียชีวิต:

  1. มรณบัตรจากทางการท้องถิ่นเบลเยียม แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) และนำไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
  2. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ฉบับ
  5. สำเนาหนังสือรับรองการจัดการศพ เช่น หนังสือรับรองการฌาปนกิจศพ/หนังสืออนุญาตฝังศพ
  6. สำเนาหนังสือรับรองสาเหตุการตายจากแพทย์/โรงพยาบาล

เอกสารของผู้แจ้งฯ:

  1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์

ขั้นตอนการการนำอัฐิเข้าประเทศไทย คลิกที่นี่