ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

10 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

10 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา

3 พ.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยและทีมงานสมาคมกีฬาจักรยานคนพิการไทยทุกท่านในการแข่งขัน UCI 2024 Paracycling Road World Cup ที่เมือง Ostend เบลเยียม ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2567

3 พ.ค. 2567

(28 เม.ย. 2567) โครงการกงสุลสัญจร ณ Al Seeërei ประเทศลักเซมเบิร์ก - ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า

15 ก.พ. 2567

สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับสโมสร OH Leuven ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมงาน OH Leuven Thai Fan Day

24 ม.ค. 2567

🎁 ของขวัญปีใหม่ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 🎁

19 ธ.ค. 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ ภาค 2/2566

28 พ.ย. 2566

ประกาศราคากลาง (Annoucement of the median reference price) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ Royal Thai Embassy, Brussels ปีงบประมาณ 2566 Fiscal year 2023

9 มิ.ย. 2566