วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 2,149 view

คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

  • กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับการติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการลงทะเบียนคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่ https://docs.google.com/forms/d/1lP3M-k4AYsDfcasCWMdM60zUcDtnBYwkWU7xubiP0Us/edit (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำโดยข้อมูลของท่านได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตแล้ว)