วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2567

| 797 view

รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

 

Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union

เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Ms. Warunee Pan-Krajang

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง

Chargé d'Affaires and Acting Head of Mission of Thailand to the EU

อุปทูตและรักษาการหัวผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Ms. Patcharamon Siriwatana

นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา

Minister Counsellor (Head of Chancery)

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Ms. Vanassuda Sudhidhanee

นางสาววนัสสุดา สุทธิธานี

Minister Counsellor (EU Section)

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

 Mr. Patchara Ponoum

นายพชร พอนอ่วม

Counsellor (Bilateral/Protocol)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี/พิธีการทูต)

 

Counsellor (EU Section)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Mr. Pathompong Singthong

นาย ปฐมพงษ์ สิงห์ทอง

Counsellor (Consul)

ที่ปรึกษา (กงสุล)

Mr. Assarof Sasanakul

นายอัสรอฟ ศาสนกุล

Counsellor (EU Section)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)

Ms. Natcha Niamnarong

นางสาวณัชชา เนียมณรงค์

Second Secretary (Administrative)

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)

Ms. Chanapha Lohasat

นางสาวชนาภา โลหะศาสตร์

Second Secretary (Administrative)

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)