วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 1,190 view

การเดินทางโดยรถสาธารณะมายังสถานเอกอัครราชทูตฯวิธีที่ 1 – รถบัสสาย 38 (De Brouckere-Heros/Helden) ลงป้าย Floride/Florida (บนถนน Avenue de Fre)

วิธีที่ 2 – รถบัสสาย 41 (Transvaal-Heros/Helden) ลงป้ายโรงพยาบาล
Hospital Sainte-Elisabeth/Sint Elizabeth-ziekenhuis (บนถนน Avenue
De Fre) หรือป้าย Vert Chasseur/Groene Jager (บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’

วิธีที่ 3 – รถบัสสาย 136 ลงป้าย Vert Chasseur
(บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’)

วิธีที่ 4 – รถบัสสาย 137 ลงป้าย Vert Chasseur
(บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’)

วิธีที่ 5 – รถบัสสาย 365 ลงป้าย Vert Chasseur
(บนถนน Chaussee de Waterloo ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย ‘T.O.P.’)

วิธีที่ 6 – การเดินทางโดยรถ Tram สาย 4,92,97 ลงป้ายรถ tram ‘Marlow’
และต่อรถบัสสาย 41 ที่ป้ายรถบัส Heros/Helden (ถนน Avenue de Fre)
และลงที่ป้ายตามวิธีที่ 2

วิธีที่ 7 – การเดินทางโดยรถ Tram สาย 7 ลงป้ายรถ tram ‘Longchamp’
หรือ ‘Bascule’ และต่อรถบัสสาย 136,137 โดยสามารถเลือกต่อรถบัสได้ที่ 2 ป้าย
ได้แก่ ป้ายรถบัส Avenue Churchilaan (กรณีลงรถ tram ที่ป้าย Longchamp)
หรือป้ายรถบัส ‘Bascule’ หน้าห้างสรรพสินค้า Inno (กรณีลงป้ายรถ tram ‘Bascule’) หลังจากนั้น ท่านสามารถลงรถบัสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ป้ายรถบัส ตามที่ปรากฏในวิธีที่ 3 หรือ วิธีที่ 4

ที่อยู่

876 Chaussee de Waterloo, 1000, Bruxelles, Belgium
โทร. (+32) 2 640.68.10 โทรสาร (+32) 2 648.30.66
อีเมล

[email protected]  (กรณีคนไทยตกทุกข์ขอรับความช่วยเหลือ)

[email protected]  (สอบถามเรื่องวีซ่า)

[email protected]  (สอบถามเรื่องหนังสือเดินทาง)

[email protected]  (สอบถามเรื่องนิติกรณ์)

และ  [email protected]

คลิกเพื่อขยายแผนที่

ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

จุดจอดรถที่ 1 – บริเวณถนน Chaussee de Waterloo
(ถนนหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ) โดยจอดรถบริเวณด้านซ้ายของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หน้าสถานีบริการน้ำมัน Total (จอดรถได้ 3-4 คัน)

จุดจอดรถที่ 2 – บริเวณในซอยตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฯ
(Avenue de l’Observatoire (จอดรถได้ 3-4 คัน))

จุดจอดรถที่ 3 – บริเวณถนน Chaussee de Waterloo
(ถนนหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ) โดยจอดรถบริเวณด้านขวาของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ (จอดรถได้ 3-4 คัน)

จุดจอดรถที่ 4 – บริเวณถนนหลักตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฯ
(Avenue de Fré) ใกล้โรงพยาบาล Hospital Sainte-Elisabeth/
Sint Elizabeth-ziekenhuis (จอดรถได้ 1-2 คัน)

จุดจอดรถที่ 5 – บริเวณสุดซอยข้างสถานเอกอัครราชทูตฯ (จอดรถได้จำนวนมาก)