(28 เม.ย. 2567) โครงการกงสุลสัญจรในงานวันสงกรานต์ ที่ Al Seeërei เมือง Diekirch

(28 เม.ย. 2567) โครงการกงสุลสัญจรในงานวันสงกรานต์ ที่ Al Seeërei เมือง Diekirch

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2567

| 333 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจรในงานวันสงกรานต์ ที่ Al Seeërei เมือง Diekirch (Rue de l'Industrie. L-9230 Diekirch, Luxembourg) ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. คนไทยผู้ประสงค์รับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
 
 บริการด้านกงสุลที่เปิดให้บริการมี ดังนี้
1. ทำหนังสือเดินทางไทย จองคิวที่นี่ https://appointmentthaiembassybrs.simplybook.it/v2/#book/category/1/service/40/ 
2. งานทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด แจ้งตาย) และงานนิติกรณ์ (รับรองลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ ใบจารีตประเพณี ใบรับรองสัญชาติ) จองคิวที่นี่ https://appointmentthaiembassybrs.simplybook.it/v2/...
3. ตอบคำถามงานกงสุล
**ทั้งนี้ โครงการกงสุลสัญจรไม่มีบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน**
 
 กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าและการเตรียมตัวเข้ารับบริการต่าง ๆ ในรูปด้านล่าง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายสำเร็จและวัน/เวลาเข้ารับบริการทางเว็บไซต์ https://brussels.thaiembassy.org/ และเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy Brussels ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
**ทั้งนี้ จะไม่โทรศัพท์หรือส่งข้อความแจ้งยืนยันนัดหมายไปยังผู้ขอรับบริการแต่ละท่าน** สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ