เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2567

| 1,433 view
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mahbub Hassan Saleh เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจําเบลเยียมเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เเละได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก กับสหภาพยุโรป
 
บังกลาเทศกับไทยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2567 นาง Sheikh Hasina นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเพิ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ