เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 1,497 view
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jorge Trindade Neves de Camões เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ประจำเบลเยียมเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เเละการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสหภาพยุโรป 
 
สถานเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ณ กรุงบรัสเซลส์ดูแลความสัมพันธ์ติมอร์-เลสเตกับสหภาพยุโรป เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี และโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ