เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ค. 2567

| 1,214 view
           เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยนางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 23 คน นำโดยนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์
 
            โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป จากนั้น นางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาวะการค้าของอียู ภาพรวมและโอกาสการค้าไทย-อียู นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภายุโรปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าไทย-อียู ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่สนใจส่งออกสินค้ามายังตลาดอียู

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ