เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงคโปร์และเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงคโปร์และเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 1,163 view
          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Lim Hong Huai เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ และสหภาพยุโรป และในวันเดียวกันได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Simon Draper เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำสหภาพยุโรป เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่
 
           ทั้งนี้ สิงคโปร์และนิวซีแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยสิงคโปร์อยู่ระหว่างเจรจาความตกลงการค้าดิจิทัล (digital trade agreement) กับสหภาพยุโรปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ