เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำทีมเข้าร่วมงานเทศกาลไทย Discover Thailand in Bruges 2024 ครั้งที่ 10 และจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นำทีมเข้าร่วมงานเทศกาลไทย Discover Thailand in Bruges 2024 ครั้งที่ 10 และจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2567

| 1,583 view
          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยนายนิธิ ภัทรโชค คู่สมรส นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ กรุงปารีส และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทย Discover Thailand in Bruges 2024 ครั้งที่ 10 ที่ชุมชนไทยร่วมใจกันจัดขึ้น ณ จัตุรัส ‘t Zand เมืองบูรจส์ (Bruges) ประเทศเบลเยียม โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับนาย Dirk Defauw นายกเทศมนตรีเมืองบรูจส์ และมีพี่น้องชุมชนชาวไทยและชาวเบลเยียมมาร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 10,000 คน ภายในงานมีการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีไทย การออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทยกว่า 60 ราย นอกจากนี้ ททท. สำนักงานกรุงปารีส ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแก่ชาวเบลเยียม ได้ร่วมออกซุ้มเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
           สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ โรงแรม Le Bois de Bruges ในบริเวณที่จัดงานเทศกาลไทย โดยมีพี่น้องคนไทยเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รับรองเอกสารนิติกรณ์ ตลอดจนเข้าสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายไทยและเบลเยียมกว่า 40 คน
 
           สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่พี่น้องชุมชนไทยในเบลเยียมมีความเข้มแข็งและได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวเบลเยียมในวงกว้าง ทั้งนี้ ในวันที่ 24 สิงหาคม จะมีงานเทศกาลไทย I love Thailand ที่เมือง Bredene แล้วพบกันนะคะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ