อุปทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo ประเทศเบลเยียม

อุปทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo ประเทศเบลเยียม

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2567

| 124 view

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2567 ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เบลเยียม โดยอุปทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนและนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยในพิธี พระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ รวม ๔ รูป นำสวดมนต์และนั่งสมาธิ อุปทูตฯ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก รวมกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และร่วมกันใส่บาตร ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ