อุปทูตวารุณี ปั้นกระจ่าง เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อุปทูตวารุณี ปั้นกระจ่าง เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ย. 2566

| 1,420 view

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม โดยอุปทูตได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี คณะสงฆ์รวม ๘ รูป ประกอบด้วยพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จากวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู วัดพุทธาราม เมือง Sint-Nikklas รวมทั้งจากวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก โดยในปีนี้ คุณชนัญญา วิวะอินทร์ และคุณจอน ท็อป ประธานกฐินประจำปี ๒๕๖๖ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน ร่วมกันถวายผ้ากฐิน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไทยไปร่วมกับโรงทานของทางวัดเพื่อผู้ร่วมงานได้รับประทานร่วมกันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ