สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2566

| 59 view

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และสำนักงานทีมประเทศในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ