สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

| 73 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ โรงแรม Steigenberger Wiltcher’s กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนาย George Dallemagne รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ในฐานะแขกเกียรติยศได้กล่าวในงานด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจากคณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเบลเยียมและสหภาพยุโรป และผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ