สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดไทยพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดไทยพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 63 view
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ น.ส. พัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซส์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำการบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรที่วัดไทยพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีพระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา สาริกัน เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม ประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์จากวัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม และวัดพุทธโสธร อุปซอลา สวีเดน อีก ๔ รูปร่วมในการพิจารณากฐินด้วย ในช่วงบ่าย อุปทูตได้ร่วมในขบวนแห่ต้นกฐิน และถวายผ้าพระกฐินร่วมกับเจ้าภาพกฐินประจำปี ๒๕๖๖ ในงานมีการออกร้านขายสินค้าและอาหารไทย โรงทาน ซุ้มขายอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น จัดให้มีพื้นที่สำหรับลอยกระทง การแสดงรำไทย เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี รวมกว่า ๕๐๐ คน ในโอกาสนี้ อุปทูตและนายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง กงสุล ได้ให้คำปรึกษาคนไทยเกี่ยวกับการเอกสารประจำตัว รับฟังปัญหาคนไทยในประเทศลักเซมเบิร์ก และแจ้งข่าวแผนการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในลักเซมเบิร์กในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ในงานสงกรานต์ของวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดผ่านช่องทางติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ