สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านกฎหมาย และวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนไทยในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านกฎหมาย และวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนไทยในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2566

| 786 view

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ต้อนรับนางสุพรรณี บุญถูก ประธานสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม (Thai Friendship in Belgium ASBL) และคณะกรรมการของสมาคมฯ โดยได้มอบหมายให้นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต พบหารือและมอบ เงินสนับสนุนให้กับสมาคมฯ ในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือเชิงรุกในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยโดยเน้นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและด้านการใช้ชีวิตในเบลเยียมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้คนไทยอย่างรอบด้าน เช่น การจัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น และการเผยแพร่ข้อมูลถาม-ตอบปัญหาคนไทยในเบลเยียมของสมาคมฯ  รวมถึงหารือการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในปี 2567 อาทิ ค่ายเยาวชนดนตรีและวัฒนธรรมไทยฤดูร้อนให้บุตรหลานคนไทยในเบลเยียมและประเทศยุโรปใกล้เคียงด้วย ในโอกาสนี้ อัครราชทูตวารุณีฯ ได้กล่าวสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมซึ่งนับเป็นการทูตเพื่อประชาชนและการทูตวัฒนธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านนี้และด้านอื่น ๆ ให้สมาคมทราบตามนโยบายให้การต่างประเทศเป็นที่รับทราบและเชื่อมโยงในระดับประชาชนด้วย

สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ตามดำริของนายดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ณ ขณะนั้น สมาคมฯ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่มาทำงานและ/หรือสมรสกับชาวเบลเยียมให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและด้านการใช้ชีวิตในเบลเยียม โดยได้จัดทำหนังสือคู่มือคนไทย จัดการบรรยายด้านกฎหมาย และออกวารสารเพื่อนไทยรายไตรมาสเป็นสื่อในการให้ความรู้ ล่าสุด คุณบุญธง ก่อมงคลกูล ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ได้เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมคลินิกกฎหมายและสุขภาพจิตของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ