สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานบรรยายธรรมในโอกาสวิสาขบูชา ปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานบรรยายธรรมในโอกาสวิสาขบูชา ปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2567

| 1,172 view
           เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำเบลเยียม และสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำเบลเยียม ได้ร่วมกันจัดงานสนทนาธรรมในหัวข้อ “Buddhist Wisdom for Inner Peace” ในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จันทโก พระสงฆ์ไทยเชื้อสายสเปนจากวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยายธรรมและนำสมาธิ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน รวมถึงผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมและสหภาพยุโรป รวมถึงผู้แทนสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งเบลเยียม สมาคมและองค์กรคนไทยในเบลเยียม
 
          พระอาจารย์จันทโกบวชในบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ปี 2554 โดยบวชที่วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ และได้พำนักที่วัดป่านานาชาติ จ. อุบลราชธานี วัดป่ามุตโตทัย เมือง Stammbach สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น ท่านมีความสนใจศึกษาพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ได้เดินทางไปอินเดีย ประเทศไทย เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและศาสนาพุทธ เคยได้มาฝึกปฏิบัติที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม เมื่อครั้งยังเป็นบรรพชิตด้วย ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้ ก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามที่เมืองวอเตอร์ลูด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ