มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ ภาค 2/2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ ภาค 2/2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2566

| 1,394 view
🎓มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2566 เปิดรับสมัครระหว่าง 20 พฤศจิกายน 2566 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
🇧🇪 สถานที่สอบในประเทศเบลเยียมคือศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ผู้ที่สนใจสมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยาบริการฯ ต่างประเทศ
☎️Tel: (+66) 2310 8664 / (+66) 2310 8000 ต่อ 4054 / (+66) 2310 8196 - 7
👥Facebook: สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🟩Line Official: http://nav.cx/am0czbh

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ