พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2565 และประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2565 และประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 186 view

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และประจำปีพุทธศักราช 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นตรา ประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ