ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 1,056 view

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน+๖ และประเทศในทวีปยุโรป เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศในทวีปและภูมิภาคดังกล่าว และเพื่อพัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นรากฐานของอนาคตในภูมิภาคของเราและทั่วโลกต่อไป นั้น

           ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่โรงเรียนในประเทศเบลเยียมทราบต่อไป โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และสามารถสมัครได้ที่ https://admissions.src.ku.ac.th/Scholarships/ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Brochure_Scholarship_ASEAN_6_Year_2.1-V2.pdf