นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ที่วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก

นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ที่วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2566

| 1,417 view

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ที่วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู และพระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา สาริกัน เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รวม 4 รูป และอัครราชทูตที่ปรึกษาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และนำการถวายเทียนพรรษา มีคนไทยและต่างชาติพร้อมด้วยครอบครัวจากเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์กว่า 50 คนเข้าร่วม  ในงานมีการแห่เทียนพรรษา การใส่บาตร การแสดงรำไทยโดยคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารทั้งคาวหวานไปร่วม

วัดไทยพุทธารามเป็นวัดไทยเพียงแห่งเดียวในประเทศลักเซมเบิร์กที่มีชุมชนคนไทยอยู่ประมาณ 360 คน ในขณะนี้ ทางวัดอยู่ระหว่างวางรากฐานโดยเฉพาะการหาสถานที่จัดตั้งวัดเป็นการถาวร ในเดือนเมษายนของทุกปี ทางวัดมีกำหนดจัดงานทำบุญและการออกร้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมและให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในลักเซมเบิร์กด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ