มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ ภาค 1/2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ ภาค 1/2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2566

| 1,483 view

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ ภาค 1/2566 รับสมัคระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 31 สิงหาคม 2566
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
 
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศเบลเยียม ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. +66-2310 8196-7, +66-2310 8664,4054
เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
 
[pdf-embedder url=”https://www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2023/06/มหาวิทยาลัยรามคำแหง-เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี.pdf” title=”มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี”]