🎁 ของขวัญปีใหม่ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 🎁

🎁 ของขวัญปีใหม่ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 🎁

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 2,246 view
🎁 ของขวัญปีใหม่ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 🎁
สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับคู่มือกฎหมายและสุขภาพจิตไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่าได้ทำการส่งออกหนังสือไปแล้วทางไปรษณีย์ ขอให้ท่านตรวจสอบตู้จดหมายเป็นระยะ ๆ 
เนื่องจากหนังสือมีจำนวนจำกัด บางท่านจะได้รับคู่มือกฎหมายและสุขภาพจิตเป็นไฟล์ PDF แทน โดยเจ้าหน้าที่จะทยอยส่งไปทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ หากท่านใดสนใจขอรับคู่มือในรูปแบบไฟล์ PDF เพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻 https://forms.gle/p2eg18a7nSGkJF5M8 (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่และอีเมลของท่านก่อนกด "ส่งข้อมูล")
MERRY X’MAS AND HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ